Sälja mark

Äger du mark som du funderar på att sälja eller utveckla?

Solvinkeln förvärvar mark som är byggklar. Men ännu oftare mark som har utvecklingspotential. Vi är vana att driva detaljplaneändringar, genomföra styckningar och hitta lösningar för ny eller utökad användning inom befintlig detaljplan.

Olika ekonomiska upplägg.

Det finns en rad olika upplägg vid inköp av utvecklingsmark. Om förutsättningarna är rätt kan vi köpa mark med kontant köpeskilling direkt vid förvärvet. Men vanligtvis tecknar vi ett avtal om köp, utvecklar marken i samarbete med dig som ägare och betalar en högre köpeskilling när ny detaljplan eller bygglov vunnit laga kraft.

Hur marken värderas

Vi värderar marken utifrån marknadsförutsättningarna i just ditt område men det finns också en rad andra parametrar som påverkar priset:

Råmark eller detaljplanerat område? Generellt kan man säga att priset ökar ju närmare man är ett lagakraftvunnet bygglov.

Markförhållanden på platsen. Finns det berg eller vatten i marken? Är det plant eller kuperat? Förekommer fornminnen i området? Oftast utför vi en geoteknisk undersökning en bit in i processen.

Är det sedan tidigare bebyggt i området med infrastruktur som vägar, VA, elnät etc? Är avgifterna för infrastrukturen isåfall betald?

Vad har marken använts till tidigare? Finns det risk för någon form av föroreningar eller liknande?

Vilken typ av bebyggelse lämpar sig marken för? Flerbostadshus betingar oftast ett högre markpris per kvadratmeter.

Vill du sälja helt eller delvis – nu eller om något år?

Kontakta gärna mig för en förutsättningslös diskussion. Ett möte kostar ingenting. Och kaffet bjuder vi självklart på!

Låter detta intressant?

Är du intresserad av att sälja mark för egen del kan du läsa mer om oss nedan.
Eller tipsa någon du känner som äger mark och funderar på att sälja.

Intresseanmälan – Mark