Ekonomisk garanti

Välkommen till det bekymmersfria livet.

Vi vill att du ska känna dig trygg på resan mot din nya bostad. Förutom att du förstås köper din lägenhet till fast pris har vi även tagit fram en rad garantier och försäkringar som gör att du kan sova gott om natten.

Garantier och försäkringar

Under byggtiden täcks projektet av en entreprenadsförsäkring som säkerställer att byggnationen kommer att slutföras i tid.

Efter slutförd byggnation tecknar bostadsrättsföreningen en fastighetsförsäkring för hela byggnaden. Du som bostadsrättsinnehavare tecknar hemförsäkring och bostadsrättstillägg.

Byggföretaget lämnar en 10-årig garanti på hela produktionen med undantag för vitvaror som har 2-årig garanti.

Solvinkeln förbinder sig att förvärva samtliga eventuellt osålda bostadsrättslägenheter i projektet samt att erlägga månadsavgiften för dessa tills de har sålts vidare. Allt för att din nya förening inte ska riskera att få en dålig ekonomi.

Besiktning

Före inflyttning sker en slutbesiktning som genomförs av en licensierad oberoende besiktningsman. Garantibesiktning sker sedan ca 2 år efter slutbesiktning. Fel och brister som framkommer vid garantibesiktningen åtgärdas utan kostnad för bostadsrättsinnehavaren.

Stabil ekonomi

Alla Solvinkelns föreningar har en god och stabil ekonomi. Våra kostnadskalkyler har granskats och godkänts av två licensierade och oberoende intygsgivare som garanterar att våra kalkyler över föreningens framtida kostnader är rimliga.

Säker överlämning

Solvinkeln finns med hela vägen från planering till inflytt och förvaltar dessutom föreningen under det första året – såväl ekonomiskt som tekniskt. Vi dokumenterar alla beslut och avtal och gör en tydlig och noggrann överlämning till den nya styrelsen som lätt kan ta över förvaltningen. Vi kan fortsätta att bistå med förvaltning även efter det första året.

Övrigt

Bostadsrätten förvärvas till fast pris. Det finns ingen risk för budgivning eller andra prisökningar. En nyproducerad fastighet kräver dessutom väldigt lite underhåll de första åren.

Vår syn på kvalitet

Vi bygger inte bostäder.
Vi skapar hem.

Kvalitet för oss innebär att vi har fokus på varje detalj – i alla led. Estetik och funktion går alltid före kostnadsbesparingar. Vi väljer hellre ett dyrare material med längre livslängd än det lite billigare, för att du ska få en skön känsla och bästa möjliga komfort.

Vi köper all inredning och samtliga vitvaror från etablerade tillverkare och leverantörer med trygga garantier. Många av våra förvaringslösningar är platsbyggda av våra snickare. Allt för att göra ditt hem till mer än bara en bostad.

Köpprocess

Från bokad lägenhet till nyckel i handen.

Preloader
 • Förhandsavtal

  När du bestämt vilken bostadsrätt du vill köpa och har klart med finansiering skrivs ett bindande avtal med bostadsrättsföreningen som kallas för förhandsavtal. I avtalet kommer en preliminär tillträdesdag att finnas. Ingen förskottsbetalning behövs.

 • Upplåtelseavtal

  När detta avtal skrivs ska en intygsgiven ekonomisk plan finnas och ett datum för inflyttning. I samband med detta avtal betalas 10% av köpeskillingen. Nu blir du också medlem i föreningen.

 • Besiktning innan du flyttar in

  Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman, så att du är garanterad att din bostad är godkänd vid tillträdet.

 • Slutbetalning

  Senast tre dagar innan du flyttar in ska slutbetalningen skett. Betalningsinstruktioner för detta får du i god tid innan.

 • Tillträde

  På tillträdesdagen kontrolleras att din betalning är gjord och du får kvittera ut dina nycklar till bostaden. Detta sker på plats i området och du kommer att tilldelas en tid. En representant från Solvinkeln Fastigheter och bostadsrätts-föreningen möter upp dig i ditt nya hem och lämnar över din bopärm som innehåller all nödvändig fakta om ditt nya hus.

 • Efter inflytt: Er egen BRF-styrelse sätts samman

  Solvinkeln Fastigheter sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slut-besiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse som består av föreningens medlemmar röstas fram av er boende. Den nya styrelsen tar sedan vid.

 • Två år senare: Garantibesiktning

  Vid denna besiktning granskas eventuella hänskjutna fel som upptäckts under de första två åren. Solvinkeln Fastigheter åtgärdar kostnadsfritt de fel som besiktningsmannen noterar. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.

Fördelar med nyproduktion

Ditt, bara ditt.

Tänk dig känslan av att vara den första som ställer in porslin i köksskåpen, placerar blommor på fönsterbrädan och spikar upp tavlor på väggarna. Så är det att flytta in i en helt nyproducerad bostad. Allt är i toppskick och skinande rent.

Fler fördelar med nyproduktion:

Fast pris

Nyproduktioner köps till ett fast pris. Du slipper därmed fundera över en budgivningsstrategi och riskerar inte heller rejäla prishöjningar.

Planera flytten i lugn och ro

Vid köp av nyproduktion ligger ofta inflyttningen en bit fram i tiden. Det ger dig möjlighet att utan stress planera flytten från din nuvarande bostad.

Var med och påverka föreningen direkt

När du köper en nyproducerad lägenhet har du möjlighet att vara med och påverka föreningen från början.

Ordentligt genomförd besiktning

Nyproduktioner slutbesiktigas innan du flyttar in och du har en garantitid på två år. Vid köp av befintlig lägenhet måste du själv undersöka lägenheten och risken är då att du missar något av stor vikt.

Är du nyfiken på våra bostäder?

keyboard_arrow_up